Positieve audit Beleef Dagbesteding 2022-2023

Op 15 november 2022 heeft een audit plaatsgevonden op Beleef Dagbesteding te Oppenhuizen. Deze had ten doel vast te stellen of het kwaliteitssysteem van de dagbesteding voldoet aan de eisen zoals gesteld door de verschillende hoofdaannemers. De audit is uitgevoerd door Peter Schleiffert, die als onafhankelijke derde is ingeschakeld door Beleef Dagbesteding. Het getoetste kwaliteitsbeleid bevat veel raakvlakken met eisen uit normeringsschema’s ISO9001: 2015, NEN-EN 15224, HKZ-gehandicaptenzorg en HKZ k.o.: 2021 maar is niet hieraan gebonden of hiertegen integraal getoetst. De audit bestond uit een rondleiding over Beleef Dagbesteding. Ook zijn gedurende de rondgang, met toestemming, relevante documenten doorgenomen van een aantal cliënten van de dagbesteding. Het betreft de 1e audit op deze dagbesteding.

 

‘’Grootste pluspunten in het beleid van deze onderneming zijn de korte lijnen met de cliënt, grote veranderkracht om zaken op te pakken (o.a. n.a.v. deze audit). Compliment dat zij deze audit al laten uitvoeren waar vele medeaanbieders in de regio dit nog niet blijken te hebben opgepakt. Aandacht moet gegeven worden aan Het strategisch denken op organisatieniveau en het invulling geven aan de eisen van belanghebbenden en de aantoonbaarheid daarvan.’’

Petter Schleiffert, auditor.

 

Aangezien dit de eerste audit is in het bestaan van de dagbesteding, zijn er ook nog wel punten voor verbetering vatbaar. Maar dat neemt niet weg dat Beleef dagbesteding natuurlijk supertrots is op dit behaalde resultaat!