Visie en Missie


Visie

Beleef Dagbesteding is uitgegroeid tot een kleinschalige dagbesteding voor ouderen met een of meerdere vormen van geheugen problemen.

Missie 


''Een thuis, waar ik mijzelf kan zijn en waar ik erbij hoor!''

Wij willen de gasten van de kleinschalige belevenisgerichte dagbesteding een aangename dag kunnen bieden d.m.v. structurele en passende zinvolle activiteiten. 
Hierdoor kunnen we een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig thuis wonen van onze gasten. Als dagbesteding is Beleef laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij. Wij stellen onze  gasten centraal en zijn persoonlijk betrokken bij hun verhalen en zorgvragen. De hulpvraag van de gast is de leidraad tijdens het verlenen van veilige dagbesteding. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond van onze klanten is voor ons een vanzelfsprekendheid. Onze gasten kunnen vertrouwen op professionele en deskundige hulpverlening.  

Ons doel is waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven van onze  gasten maar ook de kwaliteit van de zorg in het algemeen. Hierbij vormen we als team inclusief vrijwilligers het hart van de organisatie. Vanuit de professionaliteit en de deskundigheid van ons team willen wij onze zorgverlening continu verbeteren.  Samen met andere professionals uit het vak investeren wij ook in het preventief  informeren van specifieke groepen over leefstijl en gezondheidsrisico’s.


Onze kernwaarden

Beleef Dagbesteding herkent zich in de volgende kernwaarden;

 • Betrokken; de medewerkers van Beleef zijn betrokken bij de gasten. Dit uit zich in het feit dat de ondersteuning verder gaat dan de begeleiding tijdens de aanwezigheid van de gast. Beleef Dagbesteding richt zich ook op de mantelzorger(s), waarbij er veel overlegd wordt en er een vinger aan de pols wordt gehouden met betrekking tot het welbevinden van de betrokkenen.
 • Samen; samen is niet alleen. Door samen te zijn bij Beleef Dagbesteding voelen de gasten zich gesteund, gezien en gehoord.
 • Persoonlijke benadering; Het team van Beleef Dagbesteding bestaat uit 1 eigenaar die samen met vrijwilligers en een betaalde professional dagelijks de cliënten begeleidt. Hierdoor kennen we de gasten heel goed en kunnen we inspreken op hun individuele wensen en behoeften.
 • Professioneel; De medewerkers van Beleef Dagbesteding hebben ruime ervaring in het werken met de doelgroep. Inmiddels wordt Beleef Dagbesteding getoetst voor certificering. Dit betekent dat we in de loop van 2022 beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee we de kwaliteit bewaken en verder ontwikkelen.Onze werkwijze

Na de eerste kennismaking met de gast en Dagbesteding Beleef, bestaat er de mogelijkheid een dag mee te draaien op de dagbesteding. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de bezoekers, wordt er voor iedere bezoeker een zorgplan op maat gemaakt. Binnen 6 weken wordt dit zorgplan besproken met de gast en/of de mantelzorger. Elk half jaar vind er een evaluatie plaats met de mantelzorger en Dagbesteding Beleef. Daarnaast krijgen de gasten die hier prijs op stellen een dagboek van Beleef mee naar huis, waarin alles wat de gast die dag heeft beleefd wordt bijgehouden.

Algemene In- en exclusiecriteria


Algemene Inclusiecriteria


De volgende gasten komen in aanmerking voor zorg bij Beleef Dagbesteding:

 • Gasten met een actieve houding, die met inzet willen deelnemen in de groep en in de samenleving.
Wij werken bewust aan activering van onze gasten: alle gasten hebben daarom een vorm van dagbesteding.
Door deelname in de samenleving (een rol hebben) en verantwoordelijkheden krijgen op een bij de gast passend niveau, hebben onze gasten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen. Hierdoor neemt hun eigenwaarde toe.

Algemene Exclusiecriteria

Gasten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en die bij Beleef dus niet geplaatst kunnen worden, zijn gasten waar sprake is van:
 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
 • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen,
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
Gasten die gedurende de dagbesteding medicatie nodig hebben, hebben dit in eigen beheer en dragen zelf zorg voor inname van deze medicatie. Dagbesteding Beleef reikt, indien nodig, medicatie aan, maar dient geen medicatie toe aan de gasten.