Visie en Missie


De gasten bij Beleef staan centraal.


''Een thuis, waar ik mijzelf kan zijn en waar ik erbij hoor!''

Wij willen de gasten van Beleef een aangename dag kunnen bieden d.m.v. structurele en passende zinvolle activiteiten. 


Als organisatie is Beleef laagdrempelig, vertrouwd en dichtbij. Wij stellen onze  gasten centraal en zijn persoonlijk betrokken bij hun verhalen en zorgvragen. De hulpvraag van de gast staat bij ons centraal en is de leidraad tijdens het verlenen van veilige dagbesteding. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond van onze klanten is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Onze gasten kunnen vertrouwen op professionele en deskundige hulpverlening.  Ons doel is waarde toevoegen aan de kwaliteit van het leven van onze  gasten maar ook de kwaliteit van de zorg in het algemeen. 

Hierbij vormen we als team inclusief vrijwilligers het hart van de organisatie. Vanuit de professionaliteit en de deskundigheid van onze team willen wij onze zorgverlening continu verbeteren.  Samen met andere professionals uit het vak investeren wij ook in het preventief  informeren van specifieke groepen over leefstijl en gezondheidsrisico’s.


Onze werkwijze

Na de eerste kennismaking met de gast en Dagbesteding Beleef, bestaat er de mogelijkheid een dag mee te draaien op de dagbesteding. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de bezoekers, wordt er voor iedere bezoeker een zorgplan op maat gemaakt. Binnen 6 weken wordt dit zorgplan besproken met de gast en/of de mantelzorger. Elk half jaar vind er een evaluatie plaats met de mantelzorger en Dagbesteding Beleef. 


Daarnaast krijgen de gasten die hier prijs op stellen een dagboek van Beleef mee naar huis, waarin alles wat de gast die dag heeft beleefd wordt bijgehouden.