Voorstellen


Mijn naam is Engelien Perridon, getrouwd en moeder van 3 kinderen.


‘'Ouderen met dementie en geheugenproblemen een thuis bieden, dat is mijn passie’'


In Sneek heb ik de afgelopen 30 jaar gewerkt voor instellingen die zorg verlenen aan mensen die lijden aan verschillende vormen van dementie, dit deed ik in het verpleeghuis 'De Ielânen’ te Sneek en in een kleinschalige zorgboerderij ook in Sneek.

Van dichtbij heb ik mee gemaakt wat voor invloed deze aandoening heeft voor de mensen die het betreft maar ook voor de partner en familie.

Mijn uitgangspunt is dat iedere oudere met dementie en geheugenproblemen zich prettig, veilig en vertrouwd moet kunnen voelen. Door je goed in te leven in de persoon, naar wat zijn/haar behoeftes zijn. Een stuk levensgeschiedenis is hierbij erg van belang.

In eerste plaats wil ik mijn gasten een aangename dag kunnen bieden d.m.v. structurele en passende activiteiten die niet alleen gezellig zijn maar ook zinvol. Naast de gasten een aangename dag te bezorgen kunnen ze ook de sociale contacten weer wat op bouwen en onderhouden.


‘'Ik wil de mensen het gevoel geven dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze erbij horen''


In de tweede plaats heeft de mantelzorger/partner de gelegenheid om even op adem te komen en heeft even tijd voor zichzelf. Zodat we hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan de  ouderen met dementie om langer thuis te blijven wonen!  Zo zijn beide partijen geholpen.


De droom om een kleinschalige dagbesteding te beginnen is nu werkelijkheid geworden.