Duofiets


Samen zorgen we ervoor dat ouderen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En hoe mooi is dat we daarbij de gasten kunnen stimuleren om lekker te kunnen bewegen, middels de komst van de Duofiets, fantastisch! Het is immers meerdere malen bewezen dat bewegen goed is voor lichaam en geest. 


Dankzij de giften en donaties van zo veel mensen in en om Oppenhuizen konden we de duofiets aanschaffen. We willen iedereen bedanken;

  • Familie, vrienden en kennissen
  • Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
  • Stichting Fertier
  • Ouderen voor Ouderen
  • Tafelronde 27 Sneek