Voor wie

Dagbesteding Beleef, voor Sneek en omgeving, is voor zelfstandig wonende ouderen die vanwege een beginnende of gevorderde vorm van dementie, al dan niet in combinatie met een fysieke of sociale reden, extra begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben.

Mensen die geheugenproblematiek hebben, bijvoorbeeld dementie, beleven de wereld om hun heen vaak anders. Wij willen de mensen graag de kracht geven dat het goed is zoals je bent of hoe je wordt. Door mee te gaan in hun beleving, maar ook aandacht te schenken aan zelfredzaamheid en behouden/activeren van aanwezige vaardigheden. 'Eigenschappen van mensen daar kijken we naar. ' Heeft iemand graag getuinierd, dan verzorgen ze hier de bloemen. Kookt iemand graag, dan helpen ze mee in de keuken. Dit soort dagelijkse bezigheden maken Beleef een thuis. Mensen willen respect voelen.

Na ongeveer zes tot acht weken leren wij iemand beter kennen, hier spelen wij op in. Er wordt dan een zorgplan opgesteld. We werken ook met het model van professor Böhm. Hierbij kijken we naar het verleden. Hoe was iemand vroeger? Vooral de leeftijd van nul tot vijfentwintig jaar is belangrijk, want met dementie ga je vaak terug naar die periode in je leven. Hierbij krijgen onze gasten een levensboek. Zo ontstaat er een levensverhaal en een duidelijk beeld hoe iemand is en wat iemand nodig heeft. "Samen praten over vroeger, zodat ik later ook begrepen word"

Zie ook onder het kopje kwaliteit.


De charme van deze dagbesteding is de kleinschaligheid waarin de activiteiten in huiselijke sfeer worden aangeboden. Waardoor de gasten zich gelijkwaardig en geborgen voelen. Aandacht geven d.m.v. geheugentraining, beweging, voorbereiding koken/bakken, muziek en creatief bezig zijn. Maar waarbij de persoonlijke zorg en gezelligheid voorop staat en er goed wordt gekeken naar een ieder zijn tempo en behoeftes met verantwoorde activiteiten.


Ook wordt de partner/mantelzorger ontlast en kan deze met een gerust hart even de tijd voor zich zelf nemen. Er vormt zo een belangrijke bijdrage aan het langer thuis kunnen wonen van mensen met dementie.

Het aantal gasten dat per dag kan komen bestaat op dit moment uit maximaal 6 personen. Zo blijft het mogelijk om aan de wensen van de gasten te kunnen voldoen.