Coronavirus Op basis van de richtlijnen van de Rijksoverheid, Veiligheidsregio en het RIVM heeft Dagbesteding Beleef de volgende veiligheidsmaatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Alleen cliënten en medewerkers mogen bij Beleef naar binnen en alleen onder de volgende veiligheidsmaatregelen:

Heeft u zelf (ook milde) ziekteverschijnselen? Blijf thuis!

·     Neusverkoudheid óf
·     loopneus óf
·     keelpijn óf
·     hoesten óf
·     benauwdheid óf
·     koortsachtig gevoel óf
·     koorts (38 graden Celsius of meer) óf
·     elk ander gevoel van ziek zijn, gevoel van malaise.

Heeft uw huisgenoot (ook milde) ziekteverschijnselen in combinatie met koorts of benauwdheid? Blijf thuis

Verder gelden de volgende maatregelen:

·     Houd voortdurend tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar;
·     Was je handen regelmatig met zeep en water;
·     Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
·     Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg;
·     Schud geen handen, ofwel heb geen fysiek contact.


 Al onze deelnemers ontvangen deze aankondiging per mail en/of per brief ook via de post.


Officiële tekst RIVM: https://lci.rivm.nl/covid-19/pbm-beleid-wmo

Maatregelen voor de dagbesteding

Het betreft hier ondersteuning aan diverse doelgroepen, waaronder ouderen en/of andere kwetsbare doelgroepen die nog thuiswonend zijn. Op de dagbesteding worden bijvoorbeeld gezamenlijke welzijnsactiviteiten gedaan of gezamenlijk gegeten en/of gedronken. Bij de dagbesteding zijn medewerkers en cliënten gedurende langere tijd (ten minste een dagdeel) met elkaar in contact. Het is van belang om de dagbestedingsruimte zo in te richten en te voorzien van looproutes dat er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de cliënten onderling en tussen de cliënten en medewerkers. Ook het dagelijks uitvoeren van een triage waarbij medewerkers informeren naar de gezondheid van cliënten en/of zij contact hebben gehad met een persoon met het coronavirus is hierbij van belang, om cliënten die verdacht worden van een besmetting met het coronavirus tijdelijk te weren van de dagbesteding.


Indien medewerkers binnen 1,5 meter van de cliënt komen, dragen zij bij risiconiveau ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ een chirurgisch mondneusmasker type II. Voor contacten buiten de 1,5 meter maken organisaties zelf een afweging of zij dan uit voorzorg een chirurgisch mondneusmasker type II dragen. De doelgroepen in de dagbesteding zijn erg divers en kunnen ook van invloed zijn op de keuze om wel of geen maskers te dragen.


Daarnaast kunnen organisaties een afweging maken of bij sommige cliënten in plaats van een masker een faceshield gedragen kan worden binnen 1,5 meter. Hiervoor kan gekozen worden als de communicatie of het contact ernstig verstoord wordt door het dragen van een mondneusmasker bij cliënten met bijvoorbeeld slechthorendheid, doofheid of autisme. Hierbij dient meegewogen te worden dat een faceshield geen gelijkwaardige vervanging is van een mondneusmasker. Daarom zijn goede bronmaatregelen zoals triage op klachten, algemene hygiënemaatregelen en laagdrempelig testbeleid essentieel.


Coronavirus 

01-07-2020  

Dagbesteding

Het is fijn om iedereen weer welkom te heten bij Beleef. Wij draaien weer met 6 gasten per dag. Het risico op besmetting kunnen we niet geheel uitsluiten, omdat er te veel handelingen zijn waar onze gasten hulp bij nodig hebben waarbij we de 1,5 meter niet altijd kunnen waarborgen. Daarom gelden er sinds 1 juli 2020 uitzonderingen voor hulpbehoevenden en hun begeleiders, omdat het in sommige situaties moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. We hebben regelmatig contact met het RIVM en houden de richtlijnen van het RIVM aan.


Adviezen van het RIVM:

 

 • Geen handen schudden.
 • Vaak en goed handen wassen met zeep, ook maken we gebruik van desinfecterende handgel.
 • Hoesten in de binnenkant van de elleboog.
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes, géén katoenen.
 • Wees alert op tekenen van ziekte(koorts en klachten aan de luchtwegen), bij deze verschijnselen adviseren we u om thuis te blijven.
 • Mensen die verkoudheidsklachten hebben en dus hoesten, keelpijn of koorts hebben, moeten thuisblijven. Ook moeten ze sociaal contact met anderen vermijden.

Taxi Vervoer

Tijdens het vervoer geldt dat gasten zelf een mondkapje moeten dragen gedurende de autorit. De taxichauffeurs beschikken ook over beschermingsmiddelen, wassen vaak de handen en maken gebruik van desinfecterende handgel.


Coronavirus  

23-06-2020

Voor uitgebreide informatie omtrent het corona virus kunt u terecht op onderstaande link van het RIVM:  


https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagb...Coronavirus 

02-06-2020  Update landelijke richtlijn dagbesteding(en)

Graag houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het Coronavirus en wat dit betekent voor Dagbesteding Beleef.


Op 16 april heeft de overheid een landelijke richtlijn gepubliceerd voor dagbesteding voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Deze richtlijn is erop gericht om mantelzorgers te ontlasten en verzwaring van de problematiek en/of crisissituaties zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijnen zijn de basis geweest voor het verder vervolg van de dagbesteding. In tussen zijn we verder in de tijd en zijn er een aantal aanpassingen in deze richtlijnen. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op.


Voor de huidige landelijke richtlijn, klik op onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagbesteding-en-dagopvang/Richtlijn+Dagbesteding+en+Dagopvang.pdf


Dagbesteding

Om de zorg Bij Dagbesteding Beleef veilig voort te kunnen zetten, zal dit er anders uitzien  dan we voorheen gewend zijn.  Wij volgen daarbij dan ook de adviezen van het RIVM. 

Dit ziet er als volgt uit voor Dagbesteding Beleef:

 • Met een groepsgrootte van maximaal 6 gasten is het mogelijk om samen te komen en/of de gasten te spreiden over de ruimte van Dagbesteding Beleef met begeleiding.
 • Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidsklachten hebben passend bij het Corona virus kunnen in principe naar de dagbesteding. Hierbij gelden wel de adviezen van het RIVM:
  • Gasten houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter;
  • Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een gast.
  • Als een huisgenoot (gezinslid) van de gast verkoudheidsklachten met koorts, en/of benauwdheid heeft, dan blijft de gast (deelnemer van de dagbesteding) thuis, ook als die geen klachten heeft. Bij alleen verkoudheidsklachten van een huisgenoot van de gast, mag de gast wel deelnemen;
  • Regelmatig handen wassen met water en zeep; er moet ook voldoende en goede gelegenheid zijn om dit te kunnen doen.
  • Hoesten en niezen in hun elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Schud geen handen;
 • In de praktijk is het veelal niet mogelijk om bij groepsvervoer aan de hygiëne adviezen van het RIVM te voldoen (1.5 meter afstand), dat betekent dat wij aan mantelzorgers/familieleden zoveel mogelijk vragen vervoer van en naar de dagbesteding te regelen. Ook zetten we de taxi's van van der Bles zoveel mogelijk in waarbij maximaal 2 deelnemers per rit gehaald en gebracht kunnen worden. De gasten dienen vooraf hun handen te desinfecteren en de chauffeur zal de gasten van achteren begeleiden bij het instappen in de taxi.
 • Wanneer gasten weer naar de Dagbesteding Beleef gaan komen, vragen wij om de verklaring ‘Deelname dagbesteding Beleef tijdens Corona uitbraak‘ te ondertekenen.
  Risico op besmetting kunnen we, ondanks alle maatregelen, niet geheel uitsluiten.

Het verdient uiteraard respect, waar de gast zelf of de wettelijk vertegenwoordiger het besluit neemt om de dagbesteding voorlopig niet te bezoeken. In deze situatie blijft Beleef contact houden met de gast en zijn/haar mantelzorger. Dan gaan we ook over op de ambulante ondersteuning.  


Ambulante ondersteuning

Gasten die niet naar Beleef kunnen komen of daar waar de gast zelf of de wettelijk vertegenwoordiger het besluit neemt om de dagbesteding voorlopig niet te bezoeken maar waar wel een verzwaring van de problematiek en/of crisissituatie of een overbelasting bij de mantelzorger dreigt, bieden wij een passend alternatief bij de behoefte van de gast en zijn/haar mantelzorger. Dit kan zijn dat wij bij de gast thuis komen om samen te wandelen of een andere activiteit samen met de gast uit gaan voeren. Beleef zal deze activiteiten verzorgen.

Neem gerust contact met ons op als we iets voor u kunnen betekenen.

Beleef Dagbesteding

Engelien Perridon