Klachtenreglement

Alle begeleiders van Beleef Dagbesteding zetten zich in om u als gast tijdens de dagbesteding zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring meemaakt of dat Beleef Dagbesteding niet voldoet aan uw verwachting.

 

Er zijn verschillende manieren waarop u uw klacht of negatieve ervaring kunt melden:

Bespreek uw klacht met de zorgondernemer

Tijdens dit gesprek mag u iemand meenemen die u kan helpen.

 

Dien een officiële klacht in bij Beleef Dagbesteding

Schrijf Beleef Dagbesteding een brief. In uw brief beschrijft u de volgende punten:

- Waarover heeft u een klacht;

- Wanneer heeft deze plaatsgevonden;

- Wie waren erbij betrokken;

- Waar vond het plaats en waarin schoot Beleef Dagbesteding te kort?

 

Beleef Dagbesteding zal u binnen 5 werkdagen een brief terugsturen.


Ook heeft u de mogelijkheid uw klacht te melden bij via de gemeente: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/clientenraden-en-belangenbehartigers/#c6faeea4-6b7e-4acd-85f5-6b8dc2abe7bc of voor de Wlz www.zorgbelang-fryslan.nl

 

Neem contact op met externe instanties

U kunt de klacht ook melden bij het Klachtenportaal Zorg, dit is een onafhankelijke commissie die uw klacht in behandeling kan nemen als u dit wenst. Dit kunt u doen op de volgende manier:

- Via de site: http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier;

- Doormiddel van contact via de mail: info@klachtenportaalzorg.nl;

- Schriftelijk, door de klacht te sturen aan: Klachtenportaal Zorg, Westeinde 14A, 1601 BJ Enkhuizen.

 

U kunt de klacht ook melden bij de geschillencommissie zorginstellingen. Voor informatie kun je kijken op www.degeschillencommissie.nl.

 

Welke klachten behandelt Beleef Dagbesteding?

 

- Begeleiding die u heeft gekregen van Beleef Dagbesteding;

- De manier waarop Beleef Dagbesteding met u omgaat;

- De begeleiding niet goed is;

- Dat de gegeven informatie van Beleef Dagbesteding niet klopt;

- Je eigendommen kwijt of beschadigd zijn geraakt door Beleef Dagbesteding;

- Er niet goed met je beperkingen rekening wordt gehouden;

- Problemen zijn met taxivervoer.

 

Ook klachten die bovenstaand niet omschreven staan nemen wij serieus.

prev next