Duofiets


De duofiets is er nu dus eindelijk!

Eindelijk is het dan zover. Nou ja, eindelijk. Op zich is het allemaal best snel gegaan. Door de eerste donatie van een van onze gasten is het eigenlijk in een stroomversnelling gekomen.

Samen zorgen we ervoor dat ouderen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En hoe mooi is dat we daarbij de gasten kunnen stimuleren om lekker te kunnen bewegen, middels de komst van de Duofiets, fantastisch! Het is immers meerdere malen bewezen dat bewegen goed is voor lichaam en geest. 


Dankzij de giften en donaties van zo veel mensen in en om Oppenhuizen konden we de duofiets aanschaffen. We willen ieder bedanken;

  • Familie, vrienden en kennissen
  • Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
  • Stichting Fertier
  • Ouderen voor Ouderen
  • Tafelronde 27 Sneek

We blijven nog wel even doorsparen voor onderdak, onderhoud en verzekering.

Wilt u ook een vrijwillige donatie leveren? Donaties kunnen worden gedaan op rekening nummer:
NL 35 INGB 0007 8595 91